Μαζί με τις δέστρες – φούντες συντελούν στο να στήσετε την κουρτίνα με τον πιο “θεατρικό” τρόπο. Ο γάτζος αποτελεί την “ησυχη” επιλογή σε μια φορτωμένη κουρτίνα, ενώ το αμπράζ στολίζει ακόμα περισσότερο τον χώρο.

ΑΜΠΡΑΖ (34)

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΟΙΧΟΥ (6)