ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ (52)

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ (40)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ (9)